Skip to main content
Kanoer ved Randers Fjord
Aarhus ved solopgang

Turismeudviklingsprojekter i og for Aarhusregionen

Photo:Jesper Rais&Peter Gramstrup

I VisitAarhus arbejder vi med en række projekter, der på hver sin måde har til formål at understøtte turismevirksomhedernes forretning.

Projekterne udvikler og støtter hele turismeerhvervet på tværs af alle otte kommuner i Aarhusregionen. Dette sker ved både produktudvikling, markedsføring, digitalisering og hjælp til bæredygtig omstilling, som kommer både erhverv, borgere og turister til gode. 

Aktuelle projekter

Læs mere om aktuelle projekter, de seneste projektnyheder og find relevante kontaktpersoner på de enkelte projekter.

Afsluttede projekter

Udbud

I forbindelse med opgaver og projekter har VisitAarhus løbende behov for at indhente tilbud på varer og tjenesteydelser af forskellig karakter.

Udbudsbeskrivelse samt vurderingskriterier vil være beskrevet i det konkrete udbudsmateriale.

UDBUD: Strategisk miljø- og klimaeffektmåling for erhvervs- og mødeturismevirksomheder

I samarbejde med MeetDanmark søger vi en virksomhed, som har erfaring med strategisk miljø- og klimaeffektmåling. Opgaven består i gennemførelse af op til 15 individuelle virksomhedsforløb, webinarer on demand, et nationalt netværksarrangement samt udbredelse og skalering af viden og best practice til resten af branchen. 

Projektet fokuserer på værktøjer og viden om strategisk effektmåling, så erhvervsturismevirksomheder bedre kan måle og nedbringe klimaaftrykket, både ift. deres eget, men også i resten af værdikæden. Flere kunder efterlyser et overblik over fodaftrykket for deres arrangement, hvorfor bedre muligheder for at måle og nedbringe eget CO2-aftryk vil stille den danske erhvervs- og mødeturisme stærkt i den internationale konkurrence.

Læs hele udbuddet her. Deadline for tilbudsgivning er 29. november 2022 kl. 15.00.

UDBUD: Konsulentkatalog - Innovation og Bæredygtighed

I regi af projektet ’Cities for Culture’ søger VisitAarhus konsulenter med speciale i innovation og bæredygtighed til at indgå i et konsulentkatalog. I projektet Cities for Culture får kultur- og oplevelsesinstitutioner i Aarhusregionen mulighed for at udvikle en idé/et koncept, i samarbejde med en konsulent. Kultur- og oplevelsesinstitutionen vælger selv en konsulent fra et konsulentkatalog, og det er dette konsulentkatalog, VisitAarhus aktuelt søger konsulenter til at indgå i.

Projektets overordnede formål er, at skabe internationale konkurrencedygtige kulturinstitutioner, som bidrager til den bæredygtige udvikling og har klar værdi for lokalsamfundet. Projektet vil understøtte kulturelle initiativer med internationalt potentiale for at kunne tiltrække flere internationale gæster. Projektet skal styrke samarbejdet og værdiskabelsen kulturaktørerne imellem for at øge bæredygtigheden og kulturforbruget hos storbygæsten. Den konsulent, der vælges fra kataloget, skal facilitere et innovationsforløb for kulturinstitutionen i projektet.

Læs hele udbuddet her. Deadline for tilbudsgivning er 12. december 2022 kl. 12.00.

Share your moments with us: