Frivillige ReThinkers i Randers

Projekt: ASK ME

Photo: Per Bille

Projektet ASK ME gentænker frivillighed som middel til at skabe merværdi og øget konkurrenceevne i turismen. 

Projektets aktiviteter løber i tre spor, og vil samlet set løfte den sociale bæredygtighed ved at fokusere på aktiviteter, der styrker livskvalitet, lokal stolthed hos de mennesker, der bor i Aarhusregionen.

Nyt fra projektet

Ny platform for frivillige

En ny platform for frivillige, ReHelper, er gået live. Den understøtter rekruttering, koordinering og kommunikation med de frivillige. Samtidig gør den det nemmere for både kulturarrangører og frivillige at få øjnene op for hinanden.

Skab værdi med frivillige

Hvilken værdi skaber frivillige i turismeerhvervet, og hvad er det forretningsmæssige potentiale for virksomheder, som involverer frivillige? Det kan du få svar på i undersøgelsen "Skab værdi med frivillige", hvor du også kan finde konkrete værktøjer og cases.

Læs hele undersøgelsen og find værktøjer her.

FriRum - nyt netværk om frivillighed

Hvordan løser jeg det her problem? Er der en som jeg kan samarbejde med om det her projekt? Det er nogle af de spørgsmål og udfordringer som mange frivilligkoordinatorer af og til sidder med. Og den udfordring har VisitAarhus’ frivilligorganisation ReThinker forsøgt at løse med FriRum - et nyt netværk med fokus på frivillighed. 

Læs mere om FriRum her.

ReThinker i Syddjurs og Randers

Nu er det også muligt, at blive frivillig ReThinker i Randers og Syddjurs, hvor to nye kontorer slå dørene op. Det er på Underværket i Randers og Det Gamle Posthus i Ebeltoft, du kan møde de nye frivilligkoordinatorer.

Læs mere om at være frivillig i Randers og Syddjurs.

ReThinker mødested i Randers
Photo: Per Bille
ReThinker Velkomstværter i Ebeltoft
Photo: Per Bille

Mere om projektet

Projektet er en videreudvikling og udbredelse af et det aarhusianske frivilligkoncept til gavn for turismevirksomheder, gæster og borgere i Aarhusregionen. Og det er et naturligt udspring fra det frivilligkoncept, der blev skabt i forbindelse med Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017, hvor der blev oprettet et Frivilligprogram, der koordinerede og udviklede frivilligindsatsen i årene op til og under værtskabet.

Hovedaktiviteter i ASK ME 

  1. Videreudvikling af frivilligkonceptet: Her er der fokus på at identificere de nye typer af frivillighedsopgaver, covid-19 har bragt med sig, afvikle uddannelsesforløb for frivillige, styrke den internationale fortælling om frivillighed (med fokus på localhood) samt videreudvikling af Masterclasses.
  2. Udbredelse af frivilligkonceptet: Her er der fokus på at etablere to frivilligfilialer i hhv. Randers og Syddjurs Kommune, og der bliver ansat en frivilligkoordinator for hver kommune. Derudover er der fokus på at afholde informationsmøder for nye, potentielle frivillige, speedmeetings for frivillige (så de kan høre om mulige opgaver) samt opbygge af fællesskab på tværs af alle frivillige.
  3. National udbredelse: Her er der fokus på videndeling fra projektet, så andre destinationsselskaber, kommuner m.fl. kan lære af de erfaringer, der bliver gjort i Aarhusregionen, hvad angår arbejdet med frivillighed i en turismekontekst. Både løbende i form af oplæg, men også til sidst i form af en “værktøjskasse”, der samler erfaringerne fra projektet.

Hvad får VisitAarhus’ partnere ud af at være med i projektet? 

  • Viden om og konkrete redskaber til at arbejde med frivillighed i en turismekontekst
  • Mulighed for at føre flere og større events ud i livet 
  • En styrket lokalfortælling, som er med til at øge den samlede gæstetilfredshed
  • En styrket bæredygtig profil – både socialt og økonomisk

Læs mere om projektets værdiskabelse her.

Samarbejdspartnere
VisitAarhus står i spidsen for projektet i samarbejde med Randers Kommune, Syddjurs Kommune og Aarhus Kommune. 

Tidsperiode
Projektet løber fra: d. 1. august 2021 til d. 31. juli 2024 

Bevillingsgiver
Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse logo

Kontaktperson

Lise Grønbæk

Volunteer Project Manager

lgr@visitaarhus.com

Share your moments with us: