Skip to main content
Møde på Cold Hand Winery ved Randers

Projekt: Grøn omstilling i erhvervs- og mødeturismen

Photo: Cold Hand Winery

Projektet skal styrke den bæredygtige udviklingen inden for erhvervs- og mødeturismen i Danmark. MeetDenmark er ledende på projektet, og har i arbejdsgruppen repræsentanter fra selskabets medlemmer – Destination Nord, Destination Fyn, Wonderful Copenhagen og VisitAarhus.

Få individuel hjælp til den bæredygtige udvikling

Få gratis hjælp til at blive certificeret

Gennem dette projekt, kan du deltage i et individuelt certificeringsforløb, hvor du kan få hjælp til at nå hele vejen i mål med at opnå en certificering. Der er afsat ressourcer til hele processen frem mod en certificering.

Næste ansøgningsvindue åbner den 10. august 2023.

Få hjælp til at udvikle et klimaregnskab og en grøn handlingsplan

Har din virksomhed overblik over CO2-udledningen? Og sætter I ind dér, hvor I skaber mest bæredygtighed for pengene? I regi af MeetDenmark tilbyder vi op til 15 virksomheder i erhvervs- og mødeturismebranchen at blive en del af et nyt projekt med skræddersyet rådgivningsforløb fra NIRAS. I forløbet får I hjælp at udvikle et klimaregnskab og en grøn handlingsplan, der skal nedbringe jeres CO2-udledning.

Læs mere om forløbet og om hvordan du ansøger her.

Om projektet

Projektet består af fire hovedaktiviteter:  

 1. Rekruttering af virksomheder: Rekruttering af virksomheder vil ske i samarbejde med de fire medlemsdestinationer, VisitAarhus, Destination Fyn, Destination Nord og Wonderful Copenhagen. Projektpartnerne vil stå for spredning af viden og gennem deres eksisterende arbejde fx igennem lokale erhvervsnetværk. Under denne aktivitet udvikles rekrutteringsmateriale samt projektets virksomhedsproces.  
   
 2. Netværk og inspiration: Der afholdes årligt et til to nationale netværksarrangementer i projektperioden der skal inspirere og hjælpe til udbredelse af ny viden, dele konkrete virksomhedserfaringer, videreføre projektets best practices, understøtte branchen i en grøn omstilling herunder branchens bidrag ti cirkulær økonomi og regenerativ udvikling. Projektet bidrager med vidensgenerering som gøres tilgængelig løbende i projektet og samlet i et ide- og videnskatalog. Udover de nationale netværksarrangementer vil der i projektperioden blive afviklet 4-6 mindre arrangementer som fx korte webinarer eller workshops hvor faglige indlæg bidrager til at udvide virksomhedernes forståelseshorisont og giver dem mod på at tænke grøn omstilling og bæredygtighed mere strategisk og værdikædeorienteret end hidtil.
   
 3. Udvikling af grønne handlingsplaner: Tredje hovedaktivitet i projektet vil arbejde følgende aktiviteter:
  • Certificeringsforløb som individuelle forløb med fokus på 2-3 virksomheder i Aarhusregionen. Læs mere og ansøg om et gratis forløb her.
  • Strategisk effektmåling som skal udbrede og videreudvikle på allerede eksisterende måleværkstøjer. Desuden indebærer denne aktivitet to forløb med fokus på at måle virksomheders miljøpåvirkning. Læs mere og ansøg om at være med her.
  • Bæredygtighed i værdikæden, et værdikædeforløb, som vil have fokus på at skabe mere bæredygtige og cirkulære værdikæder i branchen. Det forventes at der deltager minimum 3-4 virksomheder pr. værdikædeforløb. 
    
 4. Kommunikation og formidling: Projektets kommunikative indsats tjener flere formål. Først og fremmest skal kommunikationen understøtte rekrutteringen af virksomheder samt processen med udarbejdelse af de tre virksomhedsforløb. Samtidig skal projektets erfaringer også løbende blive synliggjort og videreformidlet til en bredere kreds.  

Hvad får VisitAarhus’ partnere ud af at være med i projektet:  

 • Mulighed for virksomhedsforløb inden for bl.a. certificering, strategisk effektmåling og cirkulære værdikædeforløb. 
 • Deltagelse og styrket netværk til diverse nationalt netværksarrangement med fokus på videndeling og erfaringsudvikling inden for bæredygtig erhvervsturismeudvikling.  

Bevillingsgiver
Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Tidsperiode
Projektet løber fra 2022 til 2024. 

Kontaktperson

Anneke Dreyer

Coordinator, Convention

ad@visitaarhus.com

Direct:+45 22 28 17 71

Share your moments with us: