Møde på Cold Hand Winery ved Randers

Projekt: Grøn omstilling i erhvervs- og mødeturismen

Photo: Cold Hand Winery

Projektet skal styrke den bæredygtige udviklingen inden for erhvervs- og mødeturismen i Danmark. MeetDenmark er ledende på projektet, og har i arbejdsgruppen repræsentanter fra selskabets medlemmer – Destination Nord, Destination Fyn, Wonderful Copenhagen og VisitAarhus.

Nyt fra projektet

Bæredygtighed i værdikæden 

Der er meget at hente på bæredygtighedskontoen ved at kigge bagud i værdikæden, da store dele af CO2- aftrykket og miljøpåvirkning findes her. Den stigende efterspørgsel på bæredygtighed i forbindelse med kongresser, konferencer og møder kommer til at stille krav til at resten af værdikæden. Forløbet "Bæredygtighed i værdikæden" har haft fokus på at skabe mere bæredygtige og cirkulære værdikæder i branchen. DGI Huset Aarhus, Ree Park Safari og Kyst- og Fjordcentret deltog fra Aarhusregionen. 

Ny værktøjskasse: Bæredygtige værdikæder

Gennem projektet er der blevet udviklet en værktøjskasse til bæredygtige værdikæder, som kan hjælpe virksomheder med at skabe sammenhæng og styrke ansvarligheden i arbejdet med den bæredygtige omstilling.

Dyk ned i værktøjskassen her.

Virksomheder har fået gratis hjælp til at blive certificeret

Flere virksomheder har deltaget i projektet, hvor de har være igennem et individuelt certificeringsforløb. Her fik de hjælp til at opnå certificeringer bl.a. Green Key. En af de virksomheder, der har været med i projektet, er Musikhuset Aarhus. Du kan se mere om, hvad de har gjort herunder i videoen.

Green Key certificering til Musikhuset Aarhus

Se video fra Musikhuset Aarhus

Photo: Musikhuset Aarhus

Hjælp til udvikling af klimaregnskab og en grøn handlingsplan

Flere virksomheder i erhvervs- og mødeturismebranchen var en del af dette forløb og fik et skræddersyet rådgivningsforløb fra NIRAS. I forløbet fik de hjælp at udvikle et klimaregnskab og en grøn handlingsplan, der skal nedbringe deres CO2-udledning.

Om projektet

Projektet består af fire hovedaktiviteter:  

 1. Rekruttering af virksomheder: Rekruttering af virksomheder vil ske i samarbejde med de fire medlemsdestinationer, VisitAarhus, Destination Fyn, Destination Nord og Wonderful Copenhagen. Projektpartnerne vil stå for spredning af viden og gennem deres eksisterende arbejde fx igennem lokale erhvervsnetværk. Under denne aktivitet udvikles rekrutteringsmateriale samt projektets virksomhedsproces.  
   
 2. Netværk og inspiration: Der afholdes årligt et til to nationale netværksarrangementer i projektperioden der skal inspirere og hjælpe til udbredelse af ny viden, dele konkrete virksomhedserfaringer, videreføre projektets best practices, understøtte branchen i en grøn omstilling herunder branchens bidrag ti cirkulær økonomi og regenerativ udvikling. Projektet bidrager med vidensgenerering som gøres tilgængelig løbende i projektet og samlet i et ide- og videnskatalog. Udover de nationale netværksarrangementer vil der i projektperioden blive afviklet 4-6 mindre arrangementer som fx korte webinarer eller workshops hvor faglige indlæg bidrager til at udvide virksomhedernes forståelseshorisont og giver dem mod på at tænke grøn omstilling og bæredygtighed mere strategisk og værdikædeorienteret end hidtil.
   
 3. Udvikling af grønne handlingsplaner: Tredje hovedaktivitet i projektet vil arbejde følgende aktiviteter:
  • Certificeringsforløb som individuelle forløb med fokus på 2-3 virksomheder i Aarhusregionen. 
  • Strategisk effektmåling som skal udbrede og videreudvikle på allerede eksisterende måleværkstøjer. Desuden indebærer denne aktivitet to forløb med fokus på at måle virksomheders miljøpåvirkning.
  • Bæredygtighed i værdikæden, et værdikædeforløb, som vil have fokus på at skabe mere bæredygtige og cirkulære værdikæder i branchen. Det forventes at der deltager minimum 3-4 virksomheder pr. værdikædeforløb. 
    
 4. Kommunikation og formidling: Projektets kommunikative indsats tjener flere formål. Først og fremmest skal kommunikationen understøtte rekrutteringen af virksomheder samt processen med udarbejdelse af de tre virksomhedsforløb. Samtidig skal projektets erfaringer også løbende blive synliggjort og videreformidlet til en bredere kreds.  

Hvad får VisitAarhus’ partnere ud af at være med i projektet:  

 • Mulighed for virksomhedsforløb inden for bl.a. certificering, strategisk effektmåling og cirkulære værdikædeforløb. 
 • Deltagelse og styrket netværk til diverse nationalt netværksarrangement med fokus på videndeling og erfaringsudvikling inden for bæredygtig erhvervsturismeudvikling.  

Tidsperiode
Projektet løber fra 2022 til 2024. 

Bevillingsgiver
Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse logo

Kontaktperson

Anneke Dreyer

Project Manager, Convention

ad@visitaarhus.com

Share your moments with us: